OŚWIADCZENIE

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego OLIMPIA Kowary oświadcza, że zakończył współpracę z Panem Bartoszem Wiatrzykiem, pełniącym funkcję trenera grup dziecięcych.

Powodem końca współpracy jest utrata zaufania do osoby trenera, którego działania pozostały w konflikcie i godziły w dobre imię Klubu.

 

Tym samym ucinamy wszystkie spekulacje i opinie na temat przedmiotowej sprawy, jednocześnie informując, że nie łączą nas już z Panem Wiatrzykiem żadne stosunki zawodowe oraz że za wszelkie swoje przedsięwzięcia i zobowiązania Pan Bartosz ponosi samodzielną odpowiedzialność.

 

Pismo zarządu

Patroni

Sponsorzy