05-10-2018
Informacja z otwarcia ofert

MKS Olimpia Kowary informuje, że w postępowaniu na Zadanie „Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach”  do upływu terminu składania ofert - do 5.10.2018 godzina 9.45 wpłynęły oferty trzech wykonawców: 

1. PHU KAMA Rzońca Ryszard, 58-533 Mysłakowice, Daszynskiego 16f

Cena brutto: 644.685,00 zł, okres gwarancji: 48 miesięcy, termin wykonania: do 20.03.2019 r. 

2. Filigran Sp. Z o. o., 58-500 Jelenia Góra, Piłsudskiego 34

Cena brutto: 429.785,30 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy, termin wykonania: do 20.03.2019 r. 

 

 

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe Aleksander Sobek, 58-508 Siedlecin, Ogrodowa 10

Cena brutto: 373.809,72 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy, termin wykonania: do 20.03.2019 r. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający na sesji otwarcia ofert poinformował Wykonawców, że na realizacje przedmiotowego zadania przeznaczył kwotę 310.550,07 zł ( słownie: trzysta dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i siedem groszy). Warunki płatności zostały zaakaceptowane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Pismo 

 

Patroni

Sponsorzy