18-09-2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający- Miejski Klub Sportowy Olimpia Kowary zawiadamia, iż unieważnione zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na zasadzie Zapytania ofertowego, na zadanie pn. "Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach".

PISMO

 

 

Patroni

Sponsorzy